Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Usługi Księgowe S.C. Elżbieta Podbielska, Renata Krysiak,  05-091 Ząbki k/Warszawy, ul. Andersena 1 lok. 4,  e-mail: biuro@uslugiksiegowe-zabki.pl biuro@uslugiksiegowe-zabki.pl tel. 795 560 466, 608 094 801
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
  • odpowiedzi na Pana /Pani zapytanie skierowane do nas za pośrednictwem jakiegokolwiek kanału telekomunikacyjnego (mail, telefon, fax) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • wykonania zawartej z nami umowy, rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wystawiania faktur, prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej, płacenia podatków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),/
  • archiwalnym (dowodowym) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • doboru usług, optymalizacji produktów i procesów obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • badania satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z nami współpracujące, a w szczególności podmioty zajmujące się świadczeniem usług doręczania korespondencji i przesyłek.
 4. Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail biuro@uslugiksiegowe-zabki.pl Przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli dokonać odpowiedniej identyfikacji.
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.